Huyện Thăng Bình: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (Khóa IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

Email In PDF

       Vừa qua, Huyện ủy Thăng Bình tổ chức Hội nghị tổng kết tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (Khóa IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trên địa bàn huyện. Các đồng chí Phan Nghĩa - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện ủy; Nguyễn Văn Ngữ - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Phan Công Vỹ - Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. Tham dự, phía tỉnh có đ/c Nguyễn Thanh Tài - Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh; phía huyện có lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể và lãnh đạo các HTX nông nghiệp, phi nông nghiệp trong huyện.

        Hội nghị đã báo cáo kết quả đạt được sau 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 về đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Đến nay, trên toàn huyện có 19 HTX nông nghiệp với 2497 xã viên, vốn góp trên 1 tỷ đồng; 2 HTX phi nông nghiệp và 17 THT hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, phi nông nghiệp. Từ khi có Nghị quyết TW5, việc tổ chức, điều hành các dịch vụ sản xuất trong HTX được cải thiện, nhiều HTX nông nghiệp tổ chức các dịch vụ mới như tín dụng nội bộ, cung ứng và liên kết sản xuất giống, chế biến dầu lạc, dầu mè bằng thủy lực, chế biến cá bò... Các mô hình tổ hợp tác phi nông nghiệp như mây tre đan, sản xuất hương, chế biến nước mắm giải quyết việc làm cho nhiều lao động địa phương với mức thu nhập thừ 1,5 - 2 triệu đồng/tháng. Trong thời gian đến, huyện Thăng Bình, phấn đấu phát triển 2 HTX là Bình Đào và Bình An 2 thành mô hình HTX tiến tiến của tỉnh; hình thành 3 mô hình HTX kiểu mới và 10 tổ hợp tác. Tuy nhiên, phần lớn HTX trên địa bàn huyện vẫn còn hoạt động cầm chừng, có 5 HTX nông nghiệp đang ngừng hoạt động vì chưa xây dựng được các phương án sản xuất kinh doanh phù hợp, chưa hội đủ các điều kiện để tiếp tục sản xuất kinh doanh.

         Phát biểu tại Hội nghị, đ/c Nguyễn Thanh Tài đánh giá cao công tác chuẩn bị tổng kết Nghị quyết Trung ương 5 của Huyện ủy, đồng thời có một số ý kiến định hướng sự phát triển của kinh tế hợp tác, hợp tác xã như: Cần phải nắm rõ tình hình thực tế hiện nay để có các giải pháp định hướng, chỉ đạo phù hợp; Tăng cường học hỏi kinh nghiệm từ các mô hình sản xuất kinh doanh tiêu biểu trong và ngoài tỉnh; Về cách làm, cần xây dựng được cơ sở xác định vai trò của THT, HTX trong xây dựng nông thôn mới, đặt mục tiêu phát triển kinh tế tập thể không tách rời mục tiêu phát triển trong từng ngành kinh tế; Chú trọng các vấn đề cốt lõi như nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ HTX, sử dụng hiệu quả chính sách của Trung ương, tỉnh và ban hành cơ chế chính sách của huyện, sự phối hợp, hỗ trợ của các cấp, các ngành địa phương trong phát triển kinh tế hợp tác, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ đảng viên, nhân dân về vai trò, vị trí của kinh tế tập thể trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội địa phương.

           

        Hội nghị đã bàn về các mục tiêu, giải pháp chủ yếu tiếp tục củng cố tổ chức, đổi mới nội dung hoạt động để nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trên địa bàn huyện trong thời gian đến.

 

                                                                                                    Trần Hiền

 

 

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: