Giới thiệu Trung tâm Tư vấn

Email In PDF
TRUNG TÂM TƯ VẤN HỖ TRỢ HTX- DN VỪA VÀ NHỎ

Địa chỉ: 26- Trần Phú- tam Kỳ- Quảng Nam

Điện thoại: 0510-3813010; 0510-3813300

Fax: 0510-3859136

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ TRUNG TÂM

Thành lập theo quyết định số 04/QĐ-LM ngày 20/01/2009 của Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Quảng Nam trên cơ sở Trung tâm cung ứng dịch vụ và hỗ trợ Hợp tác xã- Doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Là đơn vị sự nghiệp có thu, có con dấu riêng, hạch toán độc lập, đăng ký mã số thuế và được phép thành lập các đơn vị trực thuộc.

CHỨC NĂNG

- Tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về kinh tế hợp tác, hợp tác xã;

- Nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp cho đội ngũ quản lý HTX;  

- Thực hiện các hoạt động trợ giúp kinh doanh, thu hút các nguồn lực đầu tư trong và ngoài nước cho các HTX, doanh nghiệp vừa và nhỏ;

- Đại diện cho các HTX, doanh nghiệp vừa và nhỏ trong các quan hệ hợp tác với các tổ chức phi chính phủ; 

- Bảo vệ quyền và lơi ích hợp pháp của HTX, DNV&N.

NHIỆM VỤ:

- Triển khai các hoạt động tư vấn thành lập mới, hoàn thiện HTX, DNV&N, giải thể các HTX;

- Tổ chức các hoạt động chuyển giao công nghệ, quyền sở hữu trí tuệ ; 

- Triển khai các hoạt động định hướng kinh doanh, khởi sự doanh nghiệp, kỹ năng quản trị doanh nghiệp, pháp luật kinh doanh;

- Thực hiện các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, hợp tác liên doanh, liên kết mở rộng hoạt động SXKD, thu hút các dự án đầu tư, khai thác các nguồn vốn, xúc tiến thương mại, triển lãm, tham quan trong và ngoài nước cho các HTX, DNV&N phù hợp với qui định pháp luật hiện hành; 

- Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của HTX, DNV&N;

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Chủ tịch Liên minh HTX giao.

ĐỐI TƯỢNG HƯỞNG LỢI:

- Hộ kinh doanh cá thể;

- Người dân có ý tưởng kinh doanh;

- Tổ hợp tác, Hợp tác xã, Doanh nghiệp vừa và nhỏ;

- Khu vực miền núi, dân tộc thiểu số

CÁC TỔ CHỨC ĐỐI TÁC

- Tổ chức NORD PAS DE CALAIS (Pháp)

- Tổ chức GTZ (Đức)

- Tổ chức Socodevi ( Canada)

- Tổ chức SNV (Hà Lan)

LỰC LƯỢNG PHỐI HỢP

- Đội ngũ giảng viên:

- Giảng viên cơ hữu;

- Giảng viên thính giảng.

ĐƠN VỊ PHỐI HỢP: 

- Sở Công thương;

- Hội nông dân tỉnh;

- Hội phụ nữ tỉnh;

- Các phòng Công thương, Hội phụ nữ, Hội nông dân tại các huyện trên địa bàn tỉnh;

- Người dân, THT, HTX, DN vừa và nhỏ.

CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH 

I. Công tác đào tạo:

- Định hướng kinh doanh cho hộ gia đình, đồng bào dân tộc thiểu số;

- Khởi sự Doanh nghiệp, lập kế hoạch kinh doanh;

- Hoàn thiện và tăng cường khả năng kinh doanh;

- Quản lý tài chính, Marketing, nguồn nhân lực;

- Giảm chi phí đầu ra phi sản phẩm (GHK);

 - Nâng cao năng lực cho đội ngũ quản lý. 

 II. Công tác tư vấn:

- Tư vấn về thành lập mới THT, HTX và Doanh nghiệp vừa và nhỏ;

- Tư vấn về mở rộng sản xuất kinh doanh;

- Tư vấn về sản xuất, chuyển giao công nghệ;

- Tư vấn về hướng dẫn kỹ thuật;

- Tư vấn về mẫu mã bao bì sản phẩm;

- Tư vấn về phát triển thị trường;

- Tư vấn Luật. 

 III. Công tác hỗ trợ: 

- Hỗ trợ tiếp cận các dự án đầu tư;

- Hợp tác liên kết giữa các Doanh nghiệp;

- Hướng dẫn lập thủ tục vay vốn Chương trình Giải quyết việc làm 120;

- Tổ chức cho các HTX, DN có nhu cầu đi tham quan học tập mô hình trong và ngoài tỉnh.