Quy trình thành lập HTX

Email In PDF

QUY TRÌNH THÀNH LẬP HỢP TÁC XÃ

 • I.  SÁNG LẬP VIÊN .
 •  Các sáng lập viên là nòng cốt trong việc chuẩn bị thành lập Hợp tác xã .
 • II.  NHIỆM VỤ CỦA SÁNG LẬP VIÊN . 
 • 1.      Thông báo bằng văn bản với UBND Phường/Xã nơi đặt trụ sở HTX .
 • 2.      Tuyên truyền, vận động cá nhân, cán bộ, công chức nhà nước, hộ gia đình, pháp nhân tham gia làm xã viên HTX .
 • 3.      Xây dựng kế hoạch họat động của HTX .
 • 4.      Dự thảo điều lệ, nội quy, quy chế hoạt động của HTX .
 • 5.      Triệu tập Hội nghị thành lập Hợp tác xã để thực hiện các nội dung sau :
 •  §        Thông qua phương hướng sản xuất kinh doanh, kế họach hoạt động của Hợp tác xã .
 •  §     Thông qua danh sách xã viên .
 •  §        Thông qua điều lệ, nội quy, quy chế của HTX .
 •  §        Quyết định cơ cấu bộ máy quản lý .
 •  §        Bầu các chức danh trong bộ máy quản lý của HTX ( Ban quản trị, ban kiểm soát ) .
 •  6.      Tiến hành đăng ký kinh doanh ( gồm các hồ sơ sau )
 •  §      Đơn đăng ký kinh doanh .
 •  §      Điều lệ hợp tác xã .
 •  §    Danh sách xã viên ( tối thiểu 7 xã viên ), danh sách ban quản trị, ban kiểm soát của HTX .
 •  §      Biên bản thông qua tại Hội nghị thành lập hợp tác xã .

   Một số biểu mẫu dùng để thành lập Hợp tác xã:

 • Lần cập nhật cuối ( Chủ nhật, 07 Tháng 9 2008 17:50 )  

  I would die for a mono neo. Just saying. Lol LV Speedy

    don't even know where to start...I go to a University in Southern California known to attract "Spoiled Children" (hope that doesn't give it away, haha) and I see plenty of designer purses used as LV Belt 

  Lovely!!!!! LV Wallets

   

  LV Men Congrats!!! What a beauty! =)

   

  LV Store congrat the monty is ssooo cute

   

  just got back from my three month holiday. The trip was very exhausting but the vacation was very well worth it. Anyway, during my trip I stopped over in Singapor Louis Vuitton Top Handles

   
  Congrats, it is a beautiful wallet Bodystocking
   

  I'd get the NF in MM, PM is quite small. The bag is pretty deep, so you don't need to worry about anything falling out. I also prefer shoulder carry over hand-held, and the NF has been the perfect shoulder bag for me. I currently have it in Ebene but am thinking about adding an Azur NF - it's just the perfect colour and style combination for the upcoming warm weather! Louis Vuitton Wallet

   .