Quy trình thành lập HTX

Email In PDF

QUY TRÌNH THÀNH LẬP HỢP TÁC XÃ

 • I.  SÁNG LẬP VIÊN .
 •  Các sáng lập viên là nòng cốt trong việc chuẩn bị thành lập Hợp tác xã .
 • II.  NHIỆM VỤ CỦA SÁNG LẬP VIÊN . 
 • 1.      Thông báo bằng văn bản với UBND Phường/Xã nơi đặt trụ sở HTX .
 • 2.      Tuyên truyền, vận động cá nhân, cán bộ, công chức nhà nước, hộ gia đình, pháp nhân tham gia làm xã viên HTX .
 • 3.      Xây dựng kế hoạch họat động của HTX .
 • 4.      Dự thảo điều lệ, nội quy, quy chế hoạt động của HTX .
 • 5.      Triệu tập Hội nghị thành lập Hợp tác xã để thực hiện các nội dung sau :
 •  §        Thông qua phương hướng sản xuất kinh doanh, kế họach hoạt động của Hợp tác xã .
 •  §     Thông qua danh sách xã viên .
 •  §        Thông qua điều lệ, nội quy, quy chế của HTX .
 •  §        Quyết định cơ cấu bộ máy quản lý .
 •  §        Bầu các chức danh trong bộ máy quản lý của HTX ( Ban quản trị, ban kiểm soát ) .
 •  6.      Tiến hành đăng ký kinh doanh ( gồm các hồ sơ sau )
 •  §      Đơn đăng ký kinh doanh .
 •  §      Điều lệ hợp tác xã .
 •  §    Danh sách xã viên ( tối thiểu 7 xã viên ), danh sách ban quản trị, ban kiểm soát của HTX .
 •  §      Biên bản thông qua tại Hội nghị thành lập hợp tác xã .

   Một số biểu mẫu dùng để thành lập Hợp tác xã:

 • Lần cập nhật cuối ( Chủ nhật, 07 Tháng 9 2008 17:50 )  
  Ooo Paris! Very exciting! louis vuitton replica,Neverfull!? gucci outlet,

  wow, looks like new! louis vuitton wallet

  ,Hi everyone! As most of you know, I'm selling some of my LV collection off to fund some serious Chanel...and I have had a VERY busy week...so who is ready for a late night Thursday REVEAL??? louis vuitton wallet,Get what you LVoe!!! It should not be any other way. This LV addiction is unnecessary, therefore it should be 100% enjoyable ... If you are not happy with your wallet in Mono, exchange it. I own a small agenda in Vernis that i also use as a wallet. I bought it used, from a reputable seller and honestly it is in great shape and i have had it for over a year now. Good luck and have fun shopping! louis vuitton replica,

  So pretty! Congratulations OP! lv bag

  ,

  congrats! louis vuitton purse

  ,I'm 5'2 and I feel like the Speedy 30 is HUGE It looks good though proportionally on me as I'm a bigger girl. Yet I love the NF GM... I'm retarded, I think I feel handheld bags should be smaller (for me) while shoulder bags I love big. I'd like to buy one or two epi speedies and they will be the 25 (though I know they're only alittle smaller than the 30). rolex as.