• Kinh nghiệm phát triển HTX Nhật Bản: Có thể tham khảo cho HTX nông nghiệp Việt Nam

      Một là, tăng cường các hoạt động phục vụ nhu cầu cần thiết của xã viên: Để tận dụng triệt để tính ưu việt của tổ chức HTX, HTX nông nghiệp của Việt Nam, ngoài việc củng cố các hoạt động truyền thống như dịch vụ thủy lợi, điện, phòng trừ sâu bệnh, làm đất, cung cấp nguyên liệu phục vụ sản xuất… cần mở thêm các hoạt động mà HTX nông nghiệp Nhật Bản hiện đang làm,...

  • "Thương hiệu" Duy Sơn 2

            Sự gắn kết cộng đồng từ hơn 500 năm trước đã không thôi tạo nên dòng chảy từ quá khứ tới tương lai để hôm nay Duy Sơn 2 làm nên những kì tích và nhận cờ thi đua của Chính phủ.                                                                     Cơ giới hóa tại Duy Sơn 2. Ảnh: T.DŨNG        1. Danh xưng “Nhất Trà Kiệu, nhì La Qua, thứ ba Tú Tràng” trong “Quảng Nam tam đại xã” đã dựng lại một Duy Sơn 2 đầy “tham vọng” kể từ ngày thống nhất đất nước. Mảnh đất nghèo khó này được cả nước biết đến bằng việc xây dựng nên một công trình thủy điện, mang nước về đồng, dẫn điện vào từng hộ dân và bán cả điện cho nhà nước và cho dân xài nước sạch kiểu thành phố. Một cuộc đổi đời cho làng quê...

  • Thông điệp của Liên minh hợp tác xã quốc tế (ICA) năm 2014

      Ngày Hợp tác xã Quốc tế lần thứ 92 của ICA và Ngày Quốc tế Hợp tác xã lần thứ 20 của Liên hiệp quốc.   Ngày 5 tháng 7 năm 2014     “HỢP TÁC XÃ MƯU CẦU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CHO TẤT CẢ MỌI NGƯỜI”   Ngày Hợp tác xã quốc tế năm nay được kỷ niệm vào ngày 5 tháng 7 năm 2014 với chủ đề: “Hợp tác xã mưu cầu phát triển bền vững cho tất cả mọi người”. Quan tâm đến cộng đồng là một trong những giá trị cơ bản của phong trào hợp tác xã, cũng tương tự như vậy, sự cần thiết nhằm đảm bảo điều kiện sống tốt hơn cho cộng đồng là nền tảng cho hoạt động và tầm nhìn của HTX. Nhìn chung, tính bền vững của HTX là khả năng hỗ trợ, củng cố hoặc vượt qua được những khó khăn. Từ những năm 1980, khái niệm bền vững có nghĩa là hòa...

very nice! congrats! louis vuitton shop

,I love the 35 on the watercolor speedy and the white is . Been using mine on and off but I always remember to bring it out of the dustbag ルイヴィトン トートバッグ,Very beautiful bag and charm I just have a question I'm 1M66 do you think the trevi GM is a good size for me or it is better to go for the pm?? rolex watch,

(roses) NF louis vuitton outlet

,

zippy compact wallet louis vuitton handbags

,

wow...that is unbelievable.. where did you find it? Can you report them??? louis vuitton purse

,'m in Canada too and I worry about putting too much strain on the zipper of my ZCP. I tried using a key pouch but it's too fiddly to have to juggle tw louis vuitton handbags,Congrats! Thanks for sharing! lv bags.