• Tập huấn về sản phẩm thủ công mỹ nghệ hướng tới thị trường du lịch

  Tập huấn về sản phẩm thủ công mỹ nghệ hướng tới thị trường du lịch

   Từ ngày 06 - 08/10/2015, tại Khách sạn Bạch Đằng, thành phố Hội An, Trung tâm Tư vấn hỗ trợ HTX DNN&V thuộc Liên minh HTX tỉnh Quảng Nam phối hợp với Dự án ILO tổ chức khóa tập huấn về sản phẩm thủ công mỹ nghệ hướng tới thị trường du lịch cho 35 học viên là cán bộ quản lý và người lao động tham gia sản xuất, kinh doanh sản phẩm thủ công mỹ nghệ. Tham dự lễ khai giảng, đại diện...

 • Hợp tác xã kiểu mới

  Hợp tác xã kiểu mới

  Các HTX đóng vai trò khá quan trọng trong sự phát triển kinh tế nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới của Quảng Nam. Tuy nhiên, để kinh tế tập thể có thể phát triển mạnh, ngoài chính sách hỗ trợ kịp thời của nhà nước, mỗi thành viên HTX phải tự khắc phục những hạn chế của cách làm kinh tế tập thể theo tư duy bao cấp. BƯỚC ĐỆM ĐỂ VƯƠN TẦM Toàn tỉnh hiện đã có hơn 77% các HTX thực hiện chuyển đổi theo Luật HTX 2012. Đó được xem là một bước đệm để những HTX này tiếp cận với những chính sách ưu đãi mới. Đối với những HTX đủ khả năng cần mở rộng phạm vi hoạt động, trở thành đầu kéo giúp những HTX yếu hơn. Trong ảnh: Nhà máy gạch của HTX Đại Hiệp mang lại nhiều lợi ích cho thành viên của mình. Gắn kết giữa thành viên “Thực chất,...

 • THÔNG ĐIỆP CỦA LIÊN MINH HTX QUỐC TẾ NĂM 2015

  Ngày HTX Quốc tế lần thứ 93 của Liên minh Hợp tác quốc tế và ngày Quốc tế Hợp tác xã lần thứ 21 của Liên Hợp quốc  Thứ 7 ngày 4 tháng 7 năm 2015          Bình đẳng chính là giá trị cơ bản nhằm đảm bảo rằng tất cả mọi người có thể được hưởng những lợi ích của phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, hiện nay chúng ta đang sinh sống trong một thế giới vẫn tồn tại đầy dẫy sự bất bình đẳng: theo số liệu gần đây cho thấy, 0,7% số dân trên thế giới chiếm 44% tổng tài sản của thế giới, trong khi 70% còn lại chỉ nắm giữ 3% tổng tài sản. Vẫn còn tình trạng con người bị phân biệt đối xử ở khắp mọi nơi liên quan đến giới tính, tuổi tác, tôn giáo hay các điều kiện kinh tế xã hội. Ngay từ khi mới hình thành, bình đẳng đã được coi là giá trị...