• Đồng chí Võ Kim Cự, tái cử giữ chức vụ Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam

     Ngay sau khi bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Liên minh HTX Việt Nam, Ban chấp hành Liên minh HTX Việt Nam khóa V đã họp phiên đầu tiên để bầu Ban Thường vụ, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Liên minh HTX Việt Nam khóa V.            141 đồng chí trong Ban Chấp hành biểu quyết nhất trí 100% bầu 27 đồng chí trong khóa V Liên minh HTX Việt Nam, nhiệm...

  • Hợp tác xã Ái Nghĩa (Đại Lộc): Năng động với thị trường

     Bốn năm chuyển sang cơ chế thị trường theo Luật Hợp tác xã (HTX) mới, đối mặt gian nan thử thách tưởng chừng khó vực dậy được, song nhờ sự năng nổ, dám nghĩ dám làm và tạo được niềm tin với nông dân, HTX Ái Nghĩa đã có những thành quả đáng ghi nhận. Tạo niềm tin cho xã viên Được thành lập từ năm 1978, HTX Ái Nghĩa từng bao bận thăng trầm. Đặc biệt là năm 2012, Luật HTX mới ra đời, cùng với việc chuyển đổi hẳn cơ chế bao cấp sang cơ chế thị trường đối với loại hình kinh tế hợp tác, HTX Ái Nghĩa đứng trên bờ vực giải thể. Mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh đều ngưng trệ vì không có vốn. Xã viên đã quen với tư tưởng trông chờ, ỷ lại của thời kỳ bao cấp, không tham gia cổ phần, thậm chí có tư tưởng chiếm dụng vốn của HTX. “Thời điểm năm 2012,...

  • THÔNG ĐIỆP CỦA LIÊN MINH HTX QUỐC TẾ NĂM 2015

    Ngày HTX Quốc tế lần thứ 93 của Liên minh Hợp tác quốc tế và ngày Quốc tế Hợp tác xã lần thứ 21 của Liên Hợp quốc  Thứ 7 ngày 4 tháng 7 năm 2015          Bình đẳng chính là giá trị cơ bản nhằm đảm bảo rằng tất cả mọi người có thể được hưởng những lợi ích của phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, hiện nay chúng ta đang sinh sống trong một thế giới vẫn tồn tại đầy dẫy sự bất bình đẳng: theo số liệu gần đây cho thấy, 0,7% số dân trên thế giới chiếm 44% tổng tài sản của thế giới, trong khi 70% còn lại chỉ nắm giữ 3% tổng tài sản. Vẫn còn tình trạng con người bị phân biệt đối xử ở khắp mọi nơi liên quan đến giới tính, tuổi tác, tôn giáo hay các điều kiện kinh tế xã hội. Ngay từ khi mới hình thành, bình đẳng đã được coi là giá trị...