• Hợp tác xã kiểu mới

    Hợp tác xã kiểu mới

    Các HTX đóng vai trò khá quan trọng trong sự phát triển kinh tế nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới của Quảng Nam. Tuy nhiên, để kinh tế tập thể có thể phát triển mạnh, ngoài chính sách hỗ trợ kịp thời của nhà nước, mỗi thành viên HTX phải tự khắc phục những hạn chế của cách làm kinh tế tập thể theo tư duy bao cấp. BƯỚC ĐỆM ĐỂ VƯƠN TẦM Toàn tỉnh hiện đã có hơn 77% các HTX thực hiện chuyển đổi theo Luật HTX 2012. Đó được xem là một bước đệm để những HTX này tiếp cận với những chính sách ưu đãi mới. Đối với những HTX đủ khả năng cần mở rộng phạm vi hoạt động, trở thành đầu kéo giúp những HTX yếu hơn. Trong ảnh: Nhà máy gạch của HTX Đại Hiệp mang lại nhiều lợi ích cho thành viên của mình. Gắn kết giữa thành viên “Thực chất,...

  • THÔNG ĐIỆP CỦA LIÊN MINH HTX QUỐC TẾ NĂM 2015

    Ngày HTX Quốc tế lần thứ 93 của Liên minh Hợp tác quốc tế và ngày Quốc tế Hợp tác xã lần thứ 21 của Liên Hợp quốc  Thứ 7 ngày 4 tháng 7 năm 2015          Bình đẳng chính là giá trị cơ bản nhằm đảm bảo rằng tất cả mọi người có thể được hưởng những lợi ích của phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, hiện nay chúng ta đang sinh sống trong một thế giới vẫn tồn tại đầy dẫy sự bất bình đẳng: theo số liệu gần đây cho thấy, 0,7% số dân trên thế giới chiếm 44% tổng tài sản của thế giới, trong khi 70% còn lại chỉ nắm giữ 3% tổng tài sản. Vẫn còn tình trạng con người bị phân biệt đối xử ở khắp mọi nơi liên quan đến giới tính, tuổi tác, tôn giáo hay các điều kiện kinh tế xã hội. Ngay từ khi mới hình thành, bình đẳng đã được coi là giá trị...