• LIÊN HIỆP HTX THƯƠNG MẠI & ĐẦU TƯ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI THÀNH VIÊN NĂM 2013

              Nhằm đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013, bàn phương hướng nhiệm vụ năm 2014, sáng 01/4/2014, Liên hiệp HTX Thương mại & Đầu tư Quảng Nam tổ chức Đại hội thành viên năm 2013.    Tham dự Đại hội có Ông Nguyễn Thanh Tài - Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh, Ông Đoàn Văn Lên - Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh, lãnh đạo các phòng, trung tâm thuộc Liên minh HTX tỉnh, đại...

  • Đẩy mạnh thực hiện chủ trương của Đảng về đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

                                                                                                                                                                    Nguyễn Thanh Tài                                                                   Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Quảng Nam             Thành tựu kinh tế tập thể 10 năm (2002 - 2012) và những hạn chế, thách thức - Các nguyên nhân cơ bản.           Sau hơn 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khoá IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, khu vực kinh tế tập thể tỉnh Quảng Nam đã có những chuyển biến tích cực về tổ chức và nội dung hoạt động...

  • Những nội dung trọng tâm Liên minh HTX các tỉnh, thành phố tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên cần tập trung lãnh đạo trong năm 2013

           Theo chương trình Hội nghị giao ban đã được thống nhất, năm 2013 Liên minh HTX tỉnh Quảng Nam phối hợp với Liên minh HTX thành phố Đà Nẵng đăng cai tổ chức Hội nghị giao ban định kỳ hàng năm giữa Liên minh HTX các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên lần thứ 21 tại TP cổ Hội An, tỉnh Quảng Nam. So với các năm tổ chức vào giữa tháng 6, năm nay, chúng ta lại tổ chức sớm, nhân dịp chúng ta chuẩn bị kỷ niệm 2 năm ngày Hợp tác xã Việt Nam (11/4) theo QĐ 1268 của Thủ tướng Chính phủ, hơn nữa vào tháng 7 trong chương trình công tác dự kiến Liên minh HTX Việt Nam sẽ tổ chức Hội nghị BCH Liên minh HTX Việt Nam lần thứ 7 (Nhiệm kỳ 2010-2015) tại TP Đà Nẵng. Tuy điều kiện công việc bộn bề, đi lại còn khó khăn, song các đồng chí lãnh đạo Liên minh HTX Việt Nam, lãnh...

Ooo Paris! Very exciting! louis vuitton replica,Neverfull!? gucci outlet,

wow, looks like new! louis vuitton wallet

,Hi everyone! As most of you know, I'm selling some of my LV collection off to fund some serious Chanel...and I have had a VERY busy week...so who is ready for a late night Thursday REVEAL??? louis vuitton wallet,Get what you LVoe!!! It should not be any other way. This LV addiction is unnecessary, therefore it should be 100% enjoyable ... If you are not happy with your wallet in Mono, exchange it. I own a small agenda in Vernis that i also use as a wallet. I bought it used, from a reputable seller and honestly it is in great shape and i have had it for over a year now. Good luck and have fun shopping! louis vuitton replica,

So pretty! Congratulations OP! lv bag

,

congrats! louis vuitton purse

,I'm 5'2 and I feel like the Speedy 30 is HUGE It looks good though proportionally on me as I'm a bigger girl. Yet I love the NF GM... I'm retarded, I think I feel handheld bags should be smaller (for me) while shoulder bags I love big. I'd like to buy one or two epi speedies and they will be the 25 (though I know they're only alittle smaller than the 30). rolex as.