• Tập huấn về tiếp cận các cơ chế, chính sách hỗ trợ HTX và chế độ quản lý tài chính trong HTX

    Tập huấn về tiếp cận các cơ chế, chính sách hỗ trợ HTX và chế độ quản lý tài chính trong HTX

    Thực hiện Chương trình công tác năm 2015 của Liên minh HTX tỉnh, trong các ngày 12,13/8/2015, Liên minh HTX tỉnh Quảng Nam đã tổ chức khóa tập huấn về tiếp cận các cơ chế, chính sách hỗ trợ HTX và chế độ quản lý tài chính trong HTX. Tham dự Lễ khai mạc có đ/c Đoàn Văn Lên - Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh; đại diện Lãnh đạo, cán bộ các Phòng, Trung tâm, Quỹ Hỗ trợ HTX tỉnh và 136 học viên...

  • Kinh tế hợp tác, HTX Quảng Nam 38 năm - một chặng đường phát triển

                                                      Đoàn Văn Lên                                                         Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Quảng Nam   Đồng hành cùng mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội của tỉnh, kinh tế hợp tác - HTX tại Quảng Nam sau gần 4 thập niên trưởng thành và phát triển đã dần vượt ra khỏi vai trò bà đỡ truyền thống để vươn lên vị thế mới và toàn diện hơn, góp phần làm thay đổi quan trọng diện mạo nông thôn…   Hành trình phát triển Năm 1977, với chủ trương đưa nông dân đi vào con đường làm ăn tập thể, xây dựng phong trào hợp tác hóa nhằm khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục kinh tế, ổn định đời sống, Đảng bộ tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng (cũ) đã...

  • THÔNG ĐIỆP CỦA LIÊN MINH HTX QUỐC TẾ NĂM 2015

    Ngày HTX Quốc tế lần thứ 93 của Liên minh Hợp tác quốc tế và ngày Quốc tế Hợp tác xã lần thứ 21 của Liên Hợp quốc  Thứ 7 ngày 4 tháng 7 năm 2015          Bình đẳng chính là giá trị cơ bản nhằm đảm bảo rằng tất cả mọi người có thể được hưởng những lợi ích của phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, hiện nay chúng ta đang sinh sống trong một thế giới vẫn tồn tại đầy dẫy sự bất bình đẳng: theo số liệu gần đây cho thấy, 0,7% số dân trên thế giới chiếm 44% tổng tài sản của thế giới, trong khi 70% còn lại chỉ nắm giữ 3% tổng tài sản. Vẫn còn tình trạng con người bị phân biệt đối xử ở khắp mọi nơi liên quan đến giới tính, tuổi tác, tôn giáo hay các điều kiện kinh tế xã hội. Ngay từ khi mới hình thành, bình đẳng đã được coi là giá trị...